زباله های فضایی

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

بنا بر گزارش آژانس فضایی اروپا (ESA) برآورد می شود حدود ۱۷۰ میلیون قطعه از باقیمانده های فضاپیماها هم اکنون در مدار زمین پراکنده باشند؛ بخش هایی از ماهواره های از بین رفته و موشکها و دیگر اشیاء ساخته دست بشر که در اطراف اتمسفر زمین با سرعت هشت کیلومتر در ثانیه حرکت میکنند

اندازه قطعات متفاوت است برخی قطعات بزرگ یک سفینه و بعضی به کوچکی یک بند انگشت . اما حتی کوچکترین قطعات هم می تواند تهدیدی برای دیگر ماهواره ها وسفینه های فضایی باشد. زیرا برخورد با قطعه ای یک سانتی متریِ باقی مانده در فضا می تواند انرژی معادل انرژی حاصل از انفجار یک نارنجک دستی ایجاد کند.

به همین دلیل پاکسازی فضا ضروری است بویژه آنکه بطور قابل توجهی بر تراکم این نوع از زباله های فضایی افزوده می شود.

بر اساس دستورالعمل‌های ناسا، اگر احتمال برخورد زباله‌های فضایی با ایستگاه فضایی بین‌المللی یا سفینه‌ای بیش از یک در صدهزار باشد و این مانور در اهداف ماموریت تغییر اساسی ایجاد نکند، سفینه باید مانورهای تغییر مسیر انجام دهد. اما اگر احتمال برخورد بیش از یک در ده هزار باشد مانور باید انجام شود مگر آنکه برای فضانوردان خطرناک باشد. این مانورها معمولاً جزئی هستند و یک تا چند ساعت قبل از زمان برخورد احتمالی انجام می شوند.​