گرد و غبار فضایی

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

ریز شهاب سنگ ها همیشه روی سیاره ما فروریختند. این ذرات گرد و غبار سیاره ای حاصل از ستاره های دنباله دار یا سیارک ها، ذراتی از چند دهم تا صدم میلی متر هستند که از جو عبور کرده و به سطح زمین رسیده اند.

دراین تحقیقات به اندازه کافی ذرات فرازمینی (اندازه ۳۰ تا ۲۰۰ میکرومتر) جمع آوری شده است تا ریزش سالانه آنها اندازه گیری شود که مربوط به جرم جمع شده در زمین در هر متر مربع در سال است.

اگر این نتایج در کل سیاره اعمال شود، کل ریزش سالانه ریز شهاب سنگ ها ۵۲۰۰ تن در سال است. این منبع اصلی مواد فرازمینی در سیاره ماست که بسیار بیشتر از اجسام بزرگتر مانند شهاب سنگ ها  است که ریزش آنها کمتر از ۱۰ تن در سال است.

مقایسه ریزش میکرو شهاب سنگ ها با پیش بینی های نظری تایید می کند که بیشتر ریز شهاب سنگ ها از ستاره های دنباله دار (۸۰درصد) و بقیه از سیارک ها می آیند.

این اطلاعات ارزشمندی برای درک بهتر نقش این ذرات گرد و غبار بین سیاره ای در تامین آب و مولکول های کربن در زمین جوان است.

منبع:​برخط