ایده محققان چینی برای جمع آوری زباله های فضایی

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

براساس ایده محققان چینی، ابتدا باید زباله ها را گرم کرد تا یونیزه شوند. سپس با استفاده از یک میدان مغناطیسی زباله ها را جابه جا می کنند؛ برای انجام این کار از یک فضاپیما استفاده می شود که قادر است زباله هایی با ابعاد کوچکتر از 10 سانتیمتر را با استفاده از یک تور جمع آوری کند.
این زباله ها درون یک آسیاب ساییده و پودر می شوند و دردرون سیستم نیروی پیشران ریخته می شود تا یون های مثبت و منفی از یکدیگر جدا شوند. سپس یون های مثبت از درون یک میدان الکتریکی قوی عبور می کنند که با تولید رانش، آن ها را از فضا پیما خارج می کند. با استفاده از این شیوه به طور مستمر نوعی نیروی رانشی ایجاد می شود که فضاپیمای زباله خوار می تواند از آن برای مانور دادن در مدار زمین و گردآوری زباله های بیشتر بهره بگیرد.
البته این راه حل نواقصی هم دارد. از جمله این که نیروی رانش تولید شده به جنس زباله ها‏، میزان یونیزه شدن آن ها و چگالی زباله های جمع آوری شده بستگی دارد. علاوه بر این با توجه به این که شیوه مورد بحث تنها نیروی رانشی تولید می کند، فضاپیمای زباله خوار به یک منبع انرژی دیگر که می تواند خورشیدی باشد یا هسته ای، نیاز دارد.
بر اساس گزارش ناسا بیش از 500 هزار قطعه زباله فضایی در مدار زمین وجود دارد که همواره توسط این سازمان تحت نظر قرار دارند. این شرایط، یک وضعیت اضطراری است. این زباله ها با چنان سرعتی در مدار زمین حرکت می کنند که حتی یک قطعه کوچک از آن ها در صورت برخورد با یک ماهواره یا فضا پیما، موجب بروز خسارات بسیار جدی خواهد شد. ​
منبع: yjc