4236711

بچرخانید!

نمونه ماهواره کوچک (نمک) یک کیت آموزشی ماهواره بر اساس فرمت محبوب ماهواره‌های‌ مکعبی (CubeSats) است که توسط صدها دانشگاه در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پرواز نمک در هوا یک چالش نهایی است. شرایط در اینجا مانند فضا شبیه‌سازی می‌شود. و اگر می‌خواهید این تجربه به‌یاد ماندنی را داشته‌باشید. تیم‌ ما هر سه ‌ماه ماهواره شما را در قالب یک مسابقه توسط بالون به هوا می‌فرستد.

نمک را بخرید!

تازه‌های فضایی

نرم افزار ایستگاه زمینی نمک

علی رحیمی

CEO / SOFTWARE

محمدمهدی عبدالرحیمی

CTO / STRUCTURE

ملیکا ایل‌خانی

BUSINESS / EDUCATION

عرفان قائم‌مقامی

ELECTRONIC / TELECOM

همراهان نمک